iXXXi

Het begeleiden van het opzetten van een nieuw e-commerce platform

Logo Ixxxi

Onze hulp in het kort

iXXXi heeft de ondersteuning van Growrs gevraagd bij het ontwikkelen van hun nieuwe B2B en B2C E-commerce platform. De product owner van Growrs heeft iXXXi geholpen met het vertalen van de behoeften naar technische ontwerpen. Daarnaast heeft Growrs de begeleiding van het project en de aansturing van de externe ontwikkelpartijen op zich genomen. Dit met als resultaat dat we binnen een aantal maanden het platform live hebben gekregen.

Over iXXXi

iXXXi JEWELRY is een Nederlands merk met verwisselbare stainless steel sieraden. Hun bekendheid hebben ze te danken aan het verwisselbare ring concept, waarmee je met een basisring en een grote collectie aan verschillende vulringen steeds een nieuwe ring kunt samenstellen.

Onze uitdaging

iXXXi had al een ontwikkelpartij in de armen genomen, en werkte daarnaast ook al met een aantal andere financiële-, ERP- en WMS-applicaties. Bij iXXXi hadden ze echter behoefte aan een product owner met technische kennis, die onafhankelijk advies kon geven en ondersteuning kon bieden bij de begeleiding van het project. En aan die behoefte heeft Growrs kunnen voldoen door als interim Product Owner aan te haken in dit project.   

ixxxi

Ons doel

Het probleem leek hem in eerste instantie vooral te zitten in het hiaat in kennis tussen de externe ontwikkelaars en de medewerkers van iXXXi. Dit met als resultaat dat bepaalde bedrijfslogica niet goed overkwam op de ontwikkelaars, en bepaalde functionaliteiten niet werden aangeleverd zoals bedoeld door iXXXi. Daarnaast was er geen duidelijk opleverproces, wat in veel ruis in de communicatie resulteerde.

Door als brugfunctie te fungeren tussen beide partijen konden we de bedrijfswensen duidelijker overbrengen bij de developers. Hierdoor werd op een efficiëntere manier meer goede functionaliteit opgeleverd. Door het opleverproces strakker in te richten en zelf actief mee te testen hebben we het proces en het opgeleverde resultaat goed kunnen bewaken. Door dit consequent goed uit te voeren hebben we een project dat al ruim een jaar liep binnen enkele maanden over de finish kunnen trekken.  

ONZE DIENSTVERLENING VOLGENS iXXXi

"Vanuit iXXXi zijn wij samen met Thijs en Growrs gaan samenwerken in de laatste fase van Website replacement. Niet alleen een IT-view, maar juist de belangrijke mediator tussen de vertaling van de visie en mogelijkheden van bedrijfsbehoefte, gecombineerd met heldere vertaling van de requirements naar 3de partijen in het gehele proces, maken hem en zijn bedrijf tot een juiste keuze, die wij van harte kunnen aanbevelen."
Kees de Gier
Kees de Gier
iXXXi
"Gedurende onze samenwerking met Thijs hebben wij enorm profijt van Thijs gehad en zijn zeer uitgebreide kennis als Product Owner. De know-how van de vele facetten van de B2B/B2C e-commerce processen i.s.m. de technische kennis van de diversiteit van verschillende applicaties, is instrumenteel voor een MKB-bedrijf en dit is exact wat Thijs met Growrs faciliteert."
Nancy Toemen
Nancy Toemen
iXXXi