Rijkswaterstaat

Het bewaken van de kwaliteit en de continuïteit van de RWS applicaties

logo Rijkswaterstaat

Onze hulp

De Service Delivery Manager (SDM) is verantwoordelijk voor de productieplanning van en sturing op de (al dan niet uitbestede) operationele uitvoering conform gemaakte (service)afspraken binnen een afgebakend onderdeel van de IV-productieprocessen (beheer en onderhoud van data, applicaties en ICT infrastructuur en doorvoeren van wijzigingen). Voor de SDM Leefomgeving heeft dit onder meer betrekking op:

  • Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) voor de registratie en beheer van meldingen van bedrijfs- en gevaarlijk afval.
  • Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) is een webapplicatie voor het verwijderen van asbest. Het asbestdossier is voor alle betrokken partijen beschikbaar gedurende de hele sanering.
  • Meldpunt Bodemkwaliteit voor de Toepassing van grond, baggerspecie en bouwstoffen op of in de bodem of in het oppervlaktewater. Deze gegevens zijn voor meerdere toezichthouders interessant.
  • Bodemloket, met inzicht in de bij de overheid bekende bodemonderzoeks- en saneringslocaties.
  • Emissie-Immissietoets, voor de toelaatbaarheid van de restlozing van een bron voor het oppervlaktewater bepaald worden.
  • F-gassen register met alle bedrijven en personen die beschikken over een certificaat voor werkzaamheden in de F-gassenverordening.

Over Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. De verschillende directies binnen RWS zorgen ervoor dat de ICT-diensten up-to-date zijn voor de bescherming van Nederland tegen overstromingen. Ze zorgen ook voor het proces rondom voldoende en schoon water, en voor de informatievoorziening voor een duurzame leefomgeving en betrouwbare berichtgeving over deze onderwerpen.

Het domein Informatievoorziening Leefomgeving binnen RWS omvat de gebundelde uitvoeringstaken op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH), milieu en leefomgeving. In het IV-domein Leefomgeving wordt veel data gebruikt en weer ontsloten, zowel voor RWS zelf als voor het bedrijfsleven.

Onze uitdaging

Het IV-domein Leefomgeving kwam door het vertrek van een collega zonder Service Delivery Manager Leefomgeving te zitten. In hun zoektocht naar een communicatief sterke en ervaren kracht, met kennis van ITIL, leverancierscontracten, zowel van de ontwikkeling volgens de watervalmethode als agile ontwikkelmethodes, kwamen ze bij Growrs uit.

Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat

Ons doel

Het waarborgen van de continuïteit in het IV-proces van Leefomgeving is de belangrijkste doelstelling. Daarnaast is het beheer van de Dossiers met afspraken en procedures (DAP’s) met zowel de leveranciers als de afnemers binnen Rijkswaterstaat en het uitvoeren van Service Improvement Plans (SIP’s) een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden voor de SDM Leefomgeving. 

ONZE DIENSTVERLENING VOLGENS LOKET.NL

"Ik heb Growrs in de persoon van Thijs Trommelen leren kennen op het moment dat er bij Loket.nl snel geschakeld moest worden. De brugfunctie tussen techniek en onze partners moest in korte tijd worden ingevuld. Thijs heeft dat bijzonder adequaat opgepakt. Snel, inhoudelijk uitstekend en met heel goed gevoel voor belangen, zowel intern als extern. Kortom, ik kan Thijs en Growrs van harte aanbevelen voor dergelijke functies!"
Wim van de Kant
Wim van de Kant
Loket.nl
"Wij hebben een erg goede ervaring met het inhuren van een interim IT-professional (business analist) via Growrs. Deze senior business analist bood ons op structurele wijze ondersteuning op het snijvlak van Business & IT. Zowel bij het helder krijgen van requirements als bij het verbeteren van processen, verloor de IT-professional nooit de achterliggende bedrijfsdoelstellingen uit het oog. "
Luuk Vogels
Luuk Vogels
Loket.nl